نام من مهدی ریزوندی است.
من یک متخصص فن آوری اطلاعات با مدرک کارشناسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار هستم. و به عنوان مدیر پروژه فعالیت می کنم
Page Counter Design & Developed By Mehdi Rizvandi mRizvandi.com